Die R1a-L260 Projek op familytreedna.com

Die kaarte hieronder toon die oorsprong van R-YP1337 stamvaders – soos aangegee deur lede van die R-YP1337 vertakking wat hulle Y-DNA resultate opgelaai het na Family Tree DNA (gene by Gene, Ltd).  Die boonste kaart wys liggings wat binne 1000 km van ‘n ander ligging is – basies al die liggings.  Die onderste kaart wys liggings wat binne 175 km van enige ander ligging is wat ‘n hoër konsentrasie verteenwoording.  Die oorsprong van die YP-1337 haplogroep lyk dus of dit in die area was wat vandag die Tjeggiese Republiek is.

Oorsprong van YP-1337 haplogroep stamvaders (meer as een binne 1000 km)
Oorsprong van YP-1337 stamvaders (meer as een binne 175 km)