Die Stamvader Jan Grobler

Die stamvader and die Groblers en Grobbelaars in Suid-Afrika was Jan Grobler, wat verhollands is na Jan Grobbelaar.  Volgens die Geslacht-Register der Oude Kaapsche Familiën (Villiers, 1884-1893) is: “De stamvader van deze familie was Jan Grobbelaar, gehuwd met Geertruida Knoetzen”.  Meer onlangse genealogiese bronne gee die stamvader as Johann Grobler soos aangegee in (Malherbe, 1966) en (Grobler, 1987).  Dit is klaarblyklik foutief.  Dr. Paul Grobbelaar maak ‘n oortuigende argument (Grobbelaar, 2012) gebaseer op ‘n handskrif analise van Jan Grobler se handtekening dat die stamvader se naam Jan was en nie Johann nie (sien Aanhangsel A).

Naskrif: die voornaam Jan is nie algemeen in Duitsland nie.  Ek het interessantheidsonthalwe deur die Tangermünde en omgewing se kerkboeke gekyk wat beskikbaar is op mikrofilm (weliswaar van die 1800’s so nie noodwendig relevant tot die 17de en 18de eeue nie).  Die voornaam Johann is baie baie algemeen.  Die naam word ook soms Johan geskryf – so 1 uit 50 keer sou ek raam.  Ek het nie een inskrywing gesien vir ‘n Jan nie.  Dit kan dui daarop dat Jan Grobler se voornaam dui op ‘n onlangse immigrasie van hom of sy familie na Duitsland – sê maar tussen 1 en vier geslagte voor hom.  Jan is hedendaags heel populêr as manlike voornaam in die Tjeggiese Republiek en Poland, so miskien dui dit op ‘n oorsprong van een van hierdie lande.  Verder het ek geen Grobler rekords in the Tangermünde of Grobleben kerkboeke gesien nie, maar wel ‘n paar Groblers gekry in die Tangerhütte kerkboeke.