Herkoms: Wes-Slawies

My haplogroep is R-YP1337 wat een van twee hoof vertakkings is (die ander hoof vertakking is R-YP256) van R1a-L260.   R1a-L260 wat bekend staan as die “Wes Slawiese” haplogroep.  Dit kom voor met ‘n piek frekwensie in Poland, Tjeggïe en Slovakië.  Dit blyk of 8 tot 9% van alle Poolse mans in hierdie haplogroep is, asook 2 to 3% van Tjeggiese, Slovakiese, en ook Sloveniese mans, terwyl 40% van Sorbiese mans L260 is.  (Die Sorbïers is ‘n Slawiese nasie wat binne die grense van die huidige (Oos) Duitsland bly en wat nie ge-assimileer is in die Duitse nasie tydens die uitbreding van die Duitse volke in die Slawiese gebiede in nie).  Grobler se genetiese herkoms is dus Wes-Slawies.

Wes Slawiese lande soos dit vandag daarna uitsien

Voordat hedendaagse Europses landsgrense vasgestel is was daar natuurlik baie veranderings.  Die kaart hier onder wys die Europese bevolkings om en by die jaar 900.  Die Slawiese volke het verder wes gebly as hedendaags.  Die rooi pyltjie dui aan waar Tangermünde sou ontwikkel aan die westelike oewer van die Elbe rivier.  Die Germaanse volke het oor die eeue geleidelik ooswaarts uitgebrei en van die Slawiese volke ge-assimileer.  Dit bied ‘n verklaring vir Grobler wat Duits was se genetiese herkoms as Wes-Slawies.

Europese bevolkings teen die jaar 900