Duitsland

Die oudste rekord is Hans Grobler (Grobleben) van 1550.  Die jaartal is egter verdag aangesien Hans aangegee word as die pa van Mathias Grobler van 1660, want dit impliseer dat Hans 110 was toe Mathias gebore is.  In ‘n oorwig van waarskynlikheid het mans wat in die 1500’s gebore is nie kinders gemaak op 110 jarige ouderdom nie.  (Ek het geslaag om kontak te maak met die outeur van hierdie rekords en hy het gesê hy sal dit hersien).  Dit lyk of dié familie se oorsprong in Grobleben was en later het hulle uitgewyk na Sanne naby Arneburg, wat so 18 km van Tangermünde is ook op die walle van die Elbe rivier.  Hier is die eerste 5 geslagte wat afstam van Hans Grobler:

Grobler Europa 5 geslagte

 

Hier onder is ‘n paar Grobler rekords – van tydsgenote van Jan Grobler – wat ek in Duitse genealogiese studies opgespoor het.  Die eerste twee rekords is van Schönhausen-Elbe wat grens net noord aan Tangermünde.  Die derde een is van Standal wat oos aan Tangermünde grens.


 

Anna Gröbler
Anna Grobler
Andreas Grobler