Hedendaagse Verspreiding

Grobbelaar en Grobler is oorwegend Suid-Afrikaanse vanne, maar kom ook elders voor.  Hedendaags kan mens natuurlik verwag dat baie Groblers en Grobbelaars wat buite Suid-Afrika is van Suid-Afrikaanse oorsprong is – veral in lande soos Australië, New Zealand, Canada, V.S.A. en Groot Brittanje.  Hier onder is tabelle wat die verspreiding van Groblers en Grobbelaars aandui (vir lande waar daar meer as 100 is).  Daar is altesaam ongeveer 36378 Grobbelaars  en 89850 Groblers in die wêreld vandag.  Grobbler (582) en Grobelaar (365) kom basies net in Suid Afrika voor.

Grobler Verspreiding
Grobbelaar Verspreiding