Hof van Ilpendam

Die Hof van Ilpendam was ‘n pinas tipe skip wat ‘n gewapende 700 ton vragskip was, soortgelyk aan die model hieronder (van die Scheepvaartmuseum).  Dit was 145 voet in lengte, 36 voet in wydte en bewapen met 36 kanonne en 8 bassens (kleiner kanonne).   

‘n Pinas tipe skip soortgelyk aan die Hof van Ilpendam. Vanaf : http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:NESA02:A0115(02)

Dit is gebou in 1691 en was in diens tot 1713 waartydens dit 4 keer na en 3 keer terug van Oos-Indië geseil het soos gelys in die onderstaande tabel. (Dit het ook ander reise gedoen tussen Batavia en Persië, byvoorbeeld),

Nommer Kaptein Datum
Plek van vertrek
Aankoms in Kaap
Vertrek van Kaap
Datum
Bestemming
1629.1 Vries, Michiel de 26-12-1691 
Texel
01-06-1692
08-07-1692
19-09-1692
Ceylon
5917.1 Vries, Michiel de 28-02-1693 
Ceylon
20-05-1693
12-06-1693
04-10-1693
Veere
1687.2 Alkmaar, Jan Kornelisz. van 17-05-1694 
Texel
25-09-1694
27-10-1694
23-01-1695
Ceylon
6002.2 Smit, Jan 20-12-1698 
Batavia
13-02-1699
20-03-1699
29-06-1699
Texel
1832,3 Wijnands, Jan 22-04-1700 
Texel
27-12-1700
14-01-1701
24-03-1701
Batavia
6101.3 Wijn, Joris van der 30-11-1703 
Batavia
03-03-1704
30-03-1704
09-08-1704
Texel
1977.4 Kodde, David 10-05-1705 
Texel
29-09-1705
07-11-1705
18-01-1706
Batavia

Op die uit-reis van 10 Mei 1705 was daar was altesaam 222 aan boord: 117 matrose, 86 soldate en 19 passasiers (Details of voyage 1977.4 from Texel to Batavia, n.d.).  Jan Grobler was een van die soldate aan boord.   Die volledige lys van opvarendes (slegs VOC bemanning en amptenare – nie passesiers nie) is hier:

Passesiers en bemanning aan boord die Hof van Ilpendam