Afsterwe en Boedel

Jan is oorlede op 8 Augustus 1735.  Dié datum word aangegee in die laaste inskrywing vir hom in die Hof van Ilpendam se soldyboek.  Dit sê iets in die lyn van dat hy is oorlede sonder testament en het sy vrou en kinders agtergelaat. En iets van dat die Companjie nie in kennis gestel is daarvan tot in 1738 nie.  (Na ‘n skip se aankoms in Batavia, is die soldyboek daar verder gehandhaaf aan land.  Elke skip vaartog was soos een projek.  Die Kaap de Goeie Hoop is bestuur uit Batavia uit, en as gevolg van die afstand was daar vanselfsprekend ‘n gaping in die opdateering van die boeke. ‘n Duplikaat van die soldyboek is ook terug na die VOC Kamer in Nederland en ek is nie seker wat die boekhou proses presies behels het nie).

Dit blyk dat sy boedel (Cape Town Archives Repository, 1735) basies bankrot was.  Indien hy bankrot was sou sy weduwee die plaas verloor het maar dit lyk op sy aangebly het na 1735 tot 1742.

Boedel van Jan Grobbelaar Bladsy 1
Boedel van Jan Grobbelaar Bladsy 2
Boedel van Jan Grobbelaar Bladsy 3
Boedel van Jan Grobbelaar Bladsy 4

Hier is ‘n transkripsie van die boedel:

boedel

 

Jan se weduwee het gehertrou.  Hier is die inskrywing in die huweliksregister vir Geertruij Coetzéé – weduwee van Jan Grobbelaar – se hertroue met Jan Jurgen Herman op 3 Junie 1736;

Inskrywing in huweliksregister vir Geertuij Coetzéé se hertroue