Kaap die Goeie Hoop

 

Dit as François Valentyn se tweede reis na die Ooste en later sy ondervindinge breedvoerig gedokumenteer in 5 volumes getitel Oud en Nieuw Oost-indiën.  In (Valentyn, 1724) volume 5,  boek 10, dokumenteer hy die Kaap der Goede Hoope.  Hier onder is ‘n skets wat hy gemaak het van Tafelbaai.  Op die skets word aangedui:

1. Vlek (wat beteken klein dorpie – die area in die middel met geboue)
2. de Tafel berg (Tafelberg)
3. de Wind berg (Duiwelspiek)
4, de Leeuwenberg (Leeukop)

Tafelberg deur François Valentijn

François Valentyn het ook die kaart hier onder geteken van die Caap der Goede Hoop soos dit uitgesien het tussen 1705 en 1714 toe Valentyn teruggekeer het na Nederland.   Dus is dit ‘n uitbeelding van die Kaap soos dit uitgesien het gedurende Jan Grobler se leeftyd.

Kaart van Caap Der Goede Hoop deur Francois Valentyn

Jan Grobler was aanvanklik in diens van die VOC as soldaat in die Kaap.  In 1708 word hy ‘n houtkapper.  In 1711 word hy ‘n wadrywer.  Op 31 Julie 1713 begin hy werk as ‘n boere kneg vir die ene Christiaan Maasdorp.  Op 11 Julie 1714 (verwysing nodig) trou hy met Geertruyd Knoedzen en hulle vestig hulself in die Drakenstein distrik van die Paarl.  Hy word ‘n vryburger van die Kaap op 29 Januarie 1715.  Hier onder is ‘n VOC opgawelys met ‘n inskrywing vir Jan Grobbelaar & vrouw Gertruyd Cnoetsen.  Vir ‘n breedvoerige beskrywing hiervan, sien die werk van (Grobbelaar, 2012).

VOC Opgaafrol