Korreksie van Knoetzen Stamboom

Dit het my nog altyd gepla dat die stammoeder Gertruij Knoetzen se datum van doop aangegee is in 1706 (soos in De Villiers, 1848) en haar eerste kind Jan is gebore in 1716, wat impliseer sy was om en by 10 jaar oud by geboorte van haar eerste kind.

Die Knoetzen Stamboom van (De Villiers, 1884)

Alhoewel daar ‘n statistiese moontlikheid is dat ‘n vrou al op 10 jaar oud begin ovuleer, is dié moontlikheid baie baie klein – weglaatbaar klein. C. L. Grobler beweer in sy boek dat sy moes laat gedoop gewees het. Dit maak ook nie sin nie want die Knoetzen kinders is almal reëlmatig ongeveer 2 jaar uitmekaar gedoop (die wat in die NGK gedoop is). Groot of wederdoopery het ook nie in die NGK plaasgevind nie. Die 1716 datum is gebaseer op ‘n baie duidelike dooprekord vir Gertruijt (let op die t aan die einde) Knoetzen, kind van Cornelis Knoetzen en Dirkje Helms. Wel, dié doop rekord is foutief – dié doop rekord moes vir Gerrit gewees het. Dit het aan die lig gekom deur Richard Ball se werk. Hy het die joernale van die Weeskamer bekom wat dié Knoetzen kinders lys in chronologiese volgorde naamlik Coert, Johannes, Catrijn, Gerrit, Maria, Elisabeth, Aletta, Wilhelmina. Gertruij word nie gelys as weeskind nie want sy was al getroud in 1718.

Joernall van die Weeskamer 1718

Verder vind Richard Ball – wat die doop registers transkribeer – die doop rekord van Geertruij in die Franse doopregister van Drakenstein naamlik op 2 Nov 1697:

Oorspronklike Doop Rekord van Gertruij Knoetzen

Transkripsie van doop rekord:

Lannee 1697

Le ii Novembre
Lannee ditau
Geertru fille de Corneillis Corpenant
Et de                        . Le temoins sont
geert jáanse Et marie Heelms

The 2 November in the same year.  Geertru daughter of Corneillis Corpenant and of             . The witnesses were Geert Jáanse and Marie Heelms

Verder was dit vir my interessant dat die Weeskamer joernaal ‘n Coert aangee as die oudste weeskind. Ek soek toe verder en kry die volgende inskrywing in die Monsterrol van 23 Januarie 1702:

Cornelis Knoetse & Dirkje Helmes 2 k

Dus, op hiérdie datum het hulle alreeds 2 kinders gehad: Geertruij en Coert. Aangesien Johannes gebore is 7 Mei 1702, volg dit dat Coert gebore is tussen 1697 en 1702, so +- 1700. Coert is waarskynlik ook in die Franse kerk gedoop, maar die doop registers van om en by 1700 het verlore geraak. Ek vermoed Jan Grobler is ook in die Franse kerk getroud want daar is geen huweliks rekord vir hom in Paarl, Stellenbosch of Kaapstad se (Hollandse) registers nie. Verder vermoed ek dat vroeëre genealoë soos C.C. De Villiers nie hierdie fout raakgesien het nie omdat hy of nie die Franse registers geraadpleeg het nie, of nie 2-en-2 bymekaargesit het nie. Ek het die Knoetzen stamboom dienooreenkomstig gewysig:

Knoetzen Stamboom, soos gewysig

Die finale gevolgtrekking is dat Geertruij was ‘n respektabele 19 jaart oud toe haar eerste kind gebore is 🙂