Landskroon

In 1726 koop Jan Grobler die wynplaas Landskroon, geleë in die Drakenstein distrik van Paarl.  Die plaas staan nog steeds vandag as Landskroon bekend.

Landskroon soos dit vandag daarna uitsien

Jan het Landskroon gekoop vir 9100 [1] van Jan Mijndertsz Cruijwagen de Jonge.   Die plaas self is slegs waardeer vir f 4500 (sien boedel) so die betalings het rente van f 4600 ingesluit wat myn insiens baie hoog was.  Oordrag het plaasgevind op 4 Februarie 1726. Betaling moes geskied in 8 paaiemente.  Die eerste paaiement was 1141 en daarna 7 jaarlikse paaiemente van 1137 sodat dit afbetaal sou wees teen 1734.  Die dokument verwys na hom as den Landbouwer Jan Grobbelaar, maar hy teken sy naam in 1726 nog steeds as Jan Grobler.   Die volgende oordrag vind eers plaas op 16 Februarie 1742 ten gunste van Pieter de Villiers Senior (b1).  Hier is die transport akte van Jan Grobler se aankoop [met dank aan Paul de Villiers van Landskroon en Hennie de Vos, geskiedkundige]:

Transport Akte van Landskroon Bladsy 1
Transport Akte van Landskroon Bladsy 2
Transport Akte van Landskroon Bladsy 3

[1] Die simbool f is vir ‘n ouer geldeenheid die floryn, maar is ook gebruik om gulden aan te dui, wat die geldeenheid was van Nederland vanaf die 17de eeu tot 2002 en dus ook van die Kaap in die 1700’s.