Liebenberg Familie

Die stamvader van die Liebenbergs in Suid Afrika was Cristiaen Leeuwenbergh (Chritiaan Liebenberg).  Sy oorsprong word aangegee as Munchenbergh, wat in Duitsland geleë is.  Hy tree in diens van die VOC as ‘n soldaat en vertrek op 9 April 1715 aan boord van die Vrijburg vanaf Texel na die Kaap van Goeie Hoop.  Hulle arriveer op 21 Augustus 1715 in Tafelbaai.   Die Vrijburg vertrek op 1 Oktober 1715 na Batavia maar weens ‘n lekkasie keer die Vrijburg egter terug na Tafelbaai vir herstelwerk en vertrek eers weer 21 Januarie 1716.

 

Inskrywing in die Soldyboek van die Vrijburg vir Cristiaen Leewenbergh