Gertruij Knoetzen

Vanaf Grobler
Jump to navigation Jump to search

Volgens De Villiers[1] word die stammoeder Gertruij Knoetzen se jaar van doop aangegee as 1706 en haar eerste kind Jan se jaar van geboorte as 1716, wat impliseer sy was om en by 10 jaar oud by geboorte van haar eerste kind.

Knoetzen stamboom uit De Villiers[1]


Die statistiese moontlikheid dat ‘n vrou jonger as 12 jaar oud begin ovuleer, is basies nul. C. L. Grobler[2] beweer in sy boek dat sy moes laat gedoop gewees het. Dit maak ook nie sin nie want die Knoetzen kinders is almal reëlmatig ongeveer 2 jaar uitmekaar gedoop (die wat in die NGK gedoop is). Groot of wederdoopery het ook nie in die NGK plaasgevind nie. Die 1716 datum is gebaseer op ‘n baie duidelike dooprekord vir Gertruijt (let op die t aan die einde) Knoetzen, kind van Cornelis Knoetzen en Dirkje Helms. Wel, dié doop rekord is foutief – dié doop rekord moes vir Gerrit gewees het. Dit het aan die lig gekom deur Richard Ball se werk. Hy het die joernale van die Weeskamer bekom wat dié Knoetzen kinders lys in chronologiese volgorde naamlik Coert, Johannes, Catrijn, Gerrit, Maria, Elisabeth, Aletta, Wilhelmina. Gertruij word nie gelys as weeskind nie want sy was al getroud in 1718.

MOOC-18-2-page13-Weeskamer-Journal-Jan-1718.jpg


Verder vind Richard Ball – wat die doop registers transkribeer – die doop rekord van Geertruij in die Franse doopregister van Drakenstein naamlik op 2 Nov 1697:

Geertruij-Knoetzen-doop-rekord.jpg


Transkripsie van doop rekord:

Lannee 1697
Le ii Novembre
Lannee ditau
Geertru fille de Corneillis Corpenant
Et de            . Le temoins sont
geert jáanse Et marie Heelms
The 2 November in the same year.
Geertru daughter of Corneillis Corpenant and of       .
The witnesses were Geert Jáanse and Marie Heelms

Verder was dit vir my interessant dat die Weeskamer joernaal ‘n Coert aangee as die oudste weeskind. Ek soek toe verder en kry die volgende inskrywing in die Monsterrol van 23 Januarie 1702:

Cornelis Knoetse & Dirkje Helmes 2 k

Dus, op hiérdie datum het hulle alreeds 2 kinders gehad: Geertruij en Coert. Aangesien Johannes gebore is 7 Mei 1702, volg dit dat Coert gebore is tussen 1697 en 1702, so +- 1700. Coert is waarskynlik ook in die Franse kerk gedoop, maar die doop registers van om en by 1700 het verlore geraak. Ek vermoed Jan Grobler is ook in die Franse kerk getroud want daar is geen huweliks rekord vir hom in Paarl, Stellenbosch of Kaapstad se (Hollandse) registers nie. Verder vermoed ek dat vroeëre genealoë soos C.C. De Villiers nie hierdie fout raakgesien het nie omdat hy of nie die Franse registers geraadpleeg het nie, of nie 2-en-2 bymekaargesit het nie. Ek het die Knoetzen stamboom dienooreenkomstig gewysig:Bronnelys[wysig]

 1. 1,0 1,1 De Villiers, C. C. (1884-1893). Geslacht-register der Oude Kaapsche Familien. Kaapstad: VAN DE SAND.’ DE VILLIERS &_Co., BEPERKT, DRUKKERS
 2. Grobler, C. L. (1987). Die Grobler-Grobbelaar Geslagsregister, ISBN 0 620 10291 8, Posbus 6036, 2526, Bailliepark