Texel

Vanaf Grobler
Jump to navigation Jump to search

Die Hof van Ilpendam se vertrek plek word aangegee as Texel. Die Rede van Texel was ‘n ankerplek aan die oostekant van Texel eiland. Op die kaart hier onder word dit aangedui as Koopvaerders Rhee (let wel dat noord aan die regterkant van die kaart is, wes is bo en oos is onder).


Skepe van die VOC Kamers van Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen het in die Koopvaarders Reede op anker kon lê en wag het vir die wind om reg te draai sodat hulle kon seil soos uitgebeeld onder. Skepe is ook hier beman en het proviand ingeneem vir die vaart tog. Skepe van ander VOC Kamers het ook veral hier water ingeneem aangesien die water ‘n hoë ystergehalte gehad het (wat groei van alge bekamp wat handig is as jy deur tropiese areas moet navigeer). Terugkerende skeepsvrag is ook hier afgelaai in kleiner skepe in vir aflewering in hawens soos Amsterdam, omdat die risiko vir die groot volgelaaide skepe te hoog was om die relatief vlak (vol sandbanke) Zuiderzee te navigeer (jy wil immers nie al die moeite doen om vir maande na die Ooste en terug te reis met ‘n waardevolle vrag om net te sink in die Zuiderzee nie).

Skepe op anker in die Koopvaarders Reede - geskilder deur Johan Reydon