Mikrofilm Rekords

Daar bestaan mikrofilm rekords van bykans elke kerk in Duitsland se kerkregisters (Hansen, 2009).  Hier is bv. ‘n kaart van die pastorieë in die nabyheid van Tangermünde (no. 25 regterkant in die middel) waarvan mikrofilm rekords bestaan (“landkreis” = distrik, “stadtkreis” = dorpsgebied):

Lutherse Pastorieë met Mikrofilm Rekords

Hierdie mikrofilm rekords is nog nie geïndekseer nie, wat beteken dit bestaan net in fotografiese formaat en is nog nie geïnterpreteer en getranskribeer nie.  Jy kan blykbaar volunteer om deel te neem aan so projek.  In elk geval, hier is die mikrofilm rekord nommers wat ek dink interessant kan wees, alhoewel dit nie die tydperk dek van Jan Grobler se voorsate nie:

Grobleben, Lutherse, 1336041 (Oostheeren), 1808-1813, 1815-1868
Grobleben, Katoliek, 1861646 (Landkreis Stendal), 1897-1902
Jerichow, Gereformeerd, 1335265, 1794-1831, 1808-1874
Stendal, Gereformeerd, 1190694, 1808-1874
Tangermünde, Joodse, 1185018, 1820-1860
Tangermünde, Lutherse, 1190654, 1808-1874
Tangermünde, Katoliek, 1861646 (Landkreis Stendal), 1897-1902
Tangerhütte, Luthers, 1190652 (Väthen), 1808-1874
Tangerhütte, Katoliek, 1861646 (Landkreis Stendal), 1897-1902

Dié mikrofilms kan bestel word en besigtig word by een van die Family Research Centers nabygeleë aan jou.  Die url is bv:  https://familysearch.org/films/lookup/products/view/?film=1861646.  Ek oorweeg om een of twee te kry vir interessantheidsonthalwe.