VOC Dokumentasie van Jan Groeplaar van Tangermond

Jan Grobler se geskrewe geskiedenis is slegs bekend sedert hy in diens getree het van die VOC op 10 Mei 1705.  In die Hof van Ilpendam se soldyboek (Nationaal Archief) word hy geregistreer as “Jangroeplaarvantangermond”.  Dit is vir my interessant dat die soldyboek se inhoudsopgawe (genoem “Alphabet Generaal”) alfabeties gerangskik is volgens voornaam en nie volgens van – soos ons vandag sal doen nie.

Hof van Ilpendam soldyboek inskrywing vir Jan Groeplaar in inhoudsopgawe
Hof van Ilpendam joernaal inskrywings vir Jan Groeplaar
Soldyboek Formaat

Hier volg ‘n transkripsie van Jan Groeplaar se rekeninginskrywings:

NL-HaNA_1.04.02_5549_0182 - transkripsie