Genetiese Genealogie

‘n Man se Y-DNA word oorgedra van pa na seun sonder dat dit met die ma se DNA herkombineer.  (Met alle ander DNA, word die pa en ma se DNA geherkombineer – ‘n vrou het nie Y-DNA nie).   Alhoewel die Y-DNA nie geherkombineer word nie, vind daar soms mutasies plaas wat veroorsaak dat daar ‘n klein verskil is tussen pa en seun se Y-DNA.  So mutasie staan ook bekend as ‘n genetiese merker wat gebruik word om manlike linie vas te stel.

Daar is twee tipes merkers: SNPs (Single Nuclide Polymorphisms) en STRs (Short Tandem Repeats).  Die SNPs gebeur wanneer een van die boustene (A, C, G of T) in ‘n enkele DNA koppeling verander.

SNP

‘n SNP gebeur baie selde en word gebruik om herkoms te klassifiseer volgens haplogroep.  ‘n Haplogroep is ‘n groep wat afstam van een voorvader, wat duisende jare terug kon gewees het.

Die STRs is meer algemeen as SNPs en gebeur wanneer daar ‘n verskil in die herhaling van ‘n nukleotide op ‘n spesifieke plek op die genoom voorkom byvoorbeeld CTAG word herhaal onderskeidelik 4, 3, 2, 4 en 4 keer hier:

STR

STRs word gebruik om verwantskap vas te stel.  Dit is ‘n waarskynlikheids toepassing soos in the tabel hieronder.  Byvoorbeeld, as 2 persone met 12 uit 12 STRs ooreenstem; is die waarskynlikheid dat hulle gemeenskaplike voorvader binne die vorige 7 geslagte (231 jaar) geleef het 50%.  So ook is dit 90% dat hy in die vorige 23 geslagte (759 jaar) geleef het.  Die onsekerheid verminder hoe meer STRs getoets word.  Met 67 van 67 STRs wat ooreenstem is die sekerheid 50% dat die gemeenskaplike voorvader binne die vorige 2 geslagte (66 jaar) was.  Hierdie STR tegnologie word ook aangewend in forensiese werk om sogenaamde DNA “vingerafdrukke” by misdaadtonele te gebruik om misdadigers te identifiseer, en ook in ouerskap toetse.  In hierdie aanwendings word genoeg STRs getoets om met 99% sekerheid ‘n individu te identifiseer (behalwe met identiese tweelinge) – dit kan nooit 100% wees nie maar die hof aanvaar 99% as voldoende bewys.

Hier is drie kort videos met inleidende agtergrond:

Breaking the Code

The Keys to Discovery

The Journey of Your Past